Voor het Arnhems Compliment 2019 zijn 6 bedrijven genomineerd.
Bekijk hier de genomineerden en stem uiterlijk 11 juni op het bedrijf dat volgens jou dit jaar de publieksprijs verdient!


Ken je een bedrijf dat een compliment verdient voor de wijze waarop het heeft bijgedragen aan maatschappelijke initiatieven? Draag dat bedrijf voor voor het Arnhems Compliment!

logo

Elk jaar zet de Arnhemse Uitdaging twee bedrijven in het zonnetje die door hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen. Bedrijven die door concrete acties hebben laten zien dat zij zich, naast hun commerciële doelen, ook inzetten voor een betere en leukere lokale samenleving. Niet zozeer door middel van geld, maar doordat zij zichzelf, hun medewerkers, producten, materialen of faciliteiten ter beschikking hebben gesteld aan lokale maatschappelijke initiatieven.
Met het Arnhems Compliment willen we deze bedrijven bedanken voor hun inzet, maar net zo belangrijk is dat hun goede voorbeeld andere bedrijven kan inspireren om zich ook in te zetten.

Een bedrijf voordragen kan tot 25 april. Op 27 juni krijgen twee bedrijven het Arnhems Compliment uitgereikt: een juryprijs en een publieksprijs. Voor de publieksprijs kan vanaf half mei gestemd worden op zes bedrijven die door de jury zijn geselecteerd uit de voordrachten.

De jury bestaat dit jaar uit: Olaf Heller (Mantel, een van de winnaars van vorig jaar), Peter de Haan (Nouryon), Mickey Vuylsteke (Konings & Meeuwissen accountants en belastingadviseurs) en Mariska Perrier (Arnhemse Uitdaging).

Het Arnhems Compliment wordt uitgereikt op donderdag 27 juni in Musis tijdens ondernemersevent ArnhemBedrijft!

Criteria om een bedrijf te nomineren voor het Arnhems Compliment

  • Het bedrijf moet (deels) gevestigd zijn in Arnhem. 
  • De MBO-activiteiten van het bedrijf vinden met enige regelmaat plaats, zijn duidelijk en zichtbaar van (kleine of grote) waarde voor de ondersteunde maatschappelijke initiatieven en dragen daardoor bij aan de leefkwaliteit van mensen in Arnhem. 
  • De activiteiten hebben voornamelijk plaatsgevonden in de vorm van inzet van kennis, kunde, handjes, materialen, faciliteiten en ruimte. Niet alleen door inzet van financiële middelen. 
  • De activiteiten hebben een voorbeeldfunctie / zijn inspirerend richting andere bedrijven en zijn communiceerbaar.

De jury kijkt verder naar:

  • De sociale impact van de activiteiten (in omvang en/of duurzaamheid). 
  • De mate van betrokkenheid tussen het bedrijf en de maatschappelijke initiatieven die door hen geholpen zijn.
     

NB. Winnaars van de voorgaande 5 jaar komen (even) niet in aanmerking.