Een fondsenwerver voor Ons Raadhuis

Ons Raadhuis heeft voor haar bestaan subsidies nodig ook al zijn er eigen inkomsten doordat deelnemers eigen bijdragen betalen per activiteit.
Ons Raadhuis is een Stichting en het vrijwillige bestuur zorgt voor de financiële zaken. Voor de ondersteuning bij het werven van gelden via fondsen zoeken wij een vrijwilliger.
We zijn op zoek naar een vrijwilliger fondsenwerving die;
- Aanvragen kan doen bij fondsen
- Bijhoudt welke rapportages er geleverd moeten worden
- Voor welke data er rapportages geleverd moeten worden
- Rapportages en verantwoordingen op de juiste tijd kan inleveren. Bestuursleden en coördinator leveren de inhoudelijke informatie aan
- bij nieuwe aanvragen opvolgen welke informatie voor welke datum aangeleverd moet worden
- in algemene zin een bijdrage wil leveren aan een positieve en uitnodigende sfeer van Ons Raadhuis waarin ruimte voor deelnemers centraal staat

Wat bieden wij:
- met vragen en bespreekpunten kunt u terecht bij de bestuursleden
- vrijwilligers lunchen gratis in Ons Raadhuis
- per dagdeel dat u bij ons vrijwilliger bent mag u gratis aan een activiteit van 1 strip deelnemen
- er is twee maal per jaar een gezamenlijk werkoverleg voor de vrijwilligers
- er wordt scholing geboden voor vrijwilligers

Kostenvergoeding:
Reiskosten per OV worden vergoed en voor autokilometers kunt u € 0,19 per kilometer declareren. Indien u andere onkosten moet maken tbv uw vrijwilligerswerk in Ons Raadhuis, kunt u contact opnemen met de vz-er van het bestuur of deze kosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

Verzekering;
alle vrijwilligers zijn verzekerd voor het werk dat zij voor Ons Raadhuis verrichten

De vraag

Een vrijwillger voor fondsenwerving

Over Stichting Ons Raadhuis (Velp)

Ons Raadhuis is een activiteiten- en ontmoetingscentrum in Velp voor 55+. Het is een levendig gebeuren met veel activiteiten waar gemiddeld 300 mensen per week op af komen.