LeukOmteLeren Weekendschool

LeukOmteLeren is voor jongeren tussen de 10-14 jaar die in groep 7 en 8 van basisscholen zitten die onder het onderwijsachterstandsbeleid van de gemeente Arnhem vallen of in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs.

Dit doen we de eerste twee jaar door op zondag een programma van gastlessen aan te bieden. Deze worden gegeven door inspirerende professionals uit het Arnhemse bedrijfsleven. Zij bieden de kinderen een kijkje in hun beroep. De groepen bestaan uit maximaal 24 kinderen

In het derde afsluitende jaar krijgt elke jongere een eigen buddy. Samen maken zij een programma dat erop gericht is om samen te leren, plezier te beleven, elkaars horizon te verbreden en elkaar talenten te ontdekken.

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  • LeukOmteLeren Weekendschool heeft ANBI-status

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

Bedrijven kunnen ons helpen met:

- gastdocenten die een dagje inzicht geven in een vakgebied (bijv. arts of kok).
- buddy’s voor jongeren om enkele uren per 2-3 weken iets te ondernemen
- materialen zoals schrijfblokken, insteekmapjes, gekleurd papier in A4 en A3 formaat, wit papier in A3, gekleurde dunne stiften, pennen en/of een springtouw.
- sponsoring van website hosting, telefoon of bijvoorbeeld verzekeringen.
- begeleiders op zondag (ook voor vervoer)

Een financiële bijdrage wordt ook altijd goed besteed aan bovenstaande zaken en aan loonkosten, om een goed lopend geheel te houden.

Mogelijkheden voor tegenprestaties

In het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen kun je laten zien dat je bijdraagt aan de nieuwe generatie en hun toekomstperspectieven. Wij zorgen zelf ook voor PR en positieve publiciteit door bedrijven te vermelden op onze website en zijn we actief op facebook en twitter. Je kunt je netwerk vergroten omdat wij een groot netwerk hebben door onze vele vrijwilligers en samenwerking met het Arnhemse bedrijfsleven. Schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar, omdat LeukOmteLeren een ANBI is.

Het inzetten van medewerkers als buddy of gastdocent kan hun horizon verbreden, hen inspireren en het kan als teambuilding werken. Samen een gastles opzetten of afwisselend personeel als begeleider inzetten zorgt voor gezamenlijke doelen en dingen om over te praten op de werkplek. Ook kunnen medewerkers op deze manier vaardigheden aanleren door te oefenen met coachen, begeleiden en lesgeven. Daarnaast zijn er voor de vrijwilligers trainingen en begeleiding in het omgaan met kinderen.

Matches voor LeukOmteLeren Weekendschool