Overslaan en naar de inhoud gaan

Bakmaterialen en schorten voor het Huiskamerproject in de Hobbit

Status
Afgerond met openstaande matches
Aanvraagdatum
AU-onderdeel
Matchgroep 1
Projectbeschrijving
Alleenstaande en laagopgeleide moeders met een inkomen op of onder het minimumniveau zijn vaak erg aan huis gebonden. Een priv├ępersoon nam het initiatief om hen elkaar te laten ontmoeten in een gezellige sfeer, waardoor er minder eenzaamheid is en knelpunten opeens oplosbaar worden. De vrouwen krijgen de kans om zich te ontwikkelen en beter te integreren in de Nederlandse samenleving. Samen praten werd al heel snel samen doen. Tegen vrijwel geen kosten meedoen aan leuke activiteiten is aantrekkelijk voor vrouwen uit de doelgroep. Het netwerk wordt daardoor steeds verder uitgebreid. Gemeente Arnhem heeft een klein bedrag beschikbaar gesteld voor de activiteiten. Dat is niet voldoende voor vergoeding van de kosten. Graag zou men over de benodigde materialen willen beschikken om samen te bakken. Dat is een laagdrempelige activiteit voor vrouwen met verschillende culturele achtergronden.
Doel van de organisatie
Een laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheid voor moeders met een allochtone achtergrond en een laag gezinsinkomen. Hiermee wordt eenzaamheid voorkomen en wordt verdere ontwikkeling en integratie gestimuleerd.
Vraag van de organisatie
Bakmaterialen als 2 grote kommen, 2 gardes, 2 deegrollers, verschillende snijplanken, een machine om deeg te kneden en schorten voor 6 vrouwen.