Een beamer met een scherm voor Boost

De taallessen van Boost worden gegeven aan groepen vluchtelingen. Ter ondersteuning van deze taallessen zoekt met een beamer met een scherm. De ophangmogelijkheid is er al. Boost is afhankelijk van subsidies en giften en heeft daardoor zelf niet de mogelijkheid om dit aan te schaffen.

Over Boost Arnhem

Boost is een ontwikkelings- en ontmoetingscentrum, een laagdrempelige voorziening gestart vanuit de vraag van vluchtelingen. Een locatie waarin zij zich veilig voelen, opgezet met hulp van sleutelfiguren in de vluchtelingengroepen. Vanuit de kracht en de motivatie van vluchtelingen zelf wordt er in de Driekoningendwarsstraat, op een informele manier gewerkt aan integratie, waarbij de vluchtelingen zelf verantwoordelijkheid nemen voor de integratie. Zowel Nederlanders als vluchtelingen zijn er vrijwilliger bij verschillende activiteiten. Voorop staat de beheersing van de Nederlandse taal. Niet via een enkel lesje, maar de hele omgeving is er van doortrokken. Daarom wordt er ook zoveel mogelijk gewerkt in koppels van mensen die de taal beheersen met mensen die nog lerend zijn. Zo worden culturele verschillen gemakkelijker bespreekbaar en wordt taal een middel om elkaar en de Nederlandse samenleving echt te gaan begrijpen en misverstanden op te lossen. Er is een buddycafé en er worden themabijeenkomsten georganiseerd.