Communicatieadvies voor de Open dag van De Oosthof

Het aantal projecten waarbij buurtbewoners aan deel kunnen nemen rondom buurthuis De Oosthof neemt toe. Er is een groengroep, een inloopmiddag voor ouderen en mensen die vereenzamen, er is regelmatig een rommelmarkt en verschillende clubs maken gebruik van de ruimten, waaronder een foto/filmclub. Dat aanbod wordt nog uitgebreid. In september wil men buurtbewoners kennis laten maken met de leuke activiteiten. Hoe zij dat het beste kunnen doen, daarvoor ontbreekt de kennis. Zij zijn afhankelijk van een groot aantal bezoekers en extra inschrijvingen voor activiteiten om een goede doorstart te kunnen maken. Het zou daarom heel fijn zijn om deskundige hulp hierbij te krijgen. Tijdens de Open Dag wil men naast het presenteren van aantrekkelijke activiteiten een enquĂȘte houden over wensen van de bewoners ivm het buurthuis.

Over Wijkcentrum De Oosthof

De Oosthof zet zich in om weer een fijne locatie voor buurtbewoners worden, waar iedereen zich welkom voelt, waar laagdrempelige, leuke activiteiten zijn, gericht op ontwikkeling en participatie.