Elektramaterialen voor Schone Straat en Groene Buurt en de Kinderwijkteams Malburgen

Vrijwilligers van stichting Schone straat en Groene Buurt zijn de extra ruimte aan het opknappen. Om de ruimte zo goed mogelijk in te kunnen zetten is er elektramateriaal nodig. Het huidige aantal stopcontacten is erg beperkt. Zij zouden dit graag willen uitbreiden om meer goede werkplekken te kunnen realiseren. De financiële middelen om de ruimte in te richten zijn zeer beperkt. Vandaar dat men naar andere mogelijkheden zoekt om hierin te voorzien.

Over Stichting Schone Straat & Groene Buurt Arnhem

Het initiatief ‘Schone straat & Groene buurt’ wil dat bewoners van Arnhemse aandachtswijken zich eigenaar gaan voelen van hun eigen straat of buurt. Door samen met hen laagdrempelige activiteiten te organiseren, dragen zij bij aan het vergroten van de leefbaarheid in de buurt en de zelfredzaamheid van de bewoners. Het uiteindelijke doel is dat de bewoners van deze wijken in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving en actief deel uit maken van de samenleving.