Een flyer voor Sterrenwacht Presikheaven

Na de Meet & Match op 29 mei heeft Sterrenwacht Presikheaven het advies gekregen om een flyer te maken voor PR doeleinden.

Over Stichting Sterrenwacht Presikheaven

Sterrenwacht Presikheaven organiseert sinds 2009 sterrenkundeactiviteiten in Arnhem. De bijeenkomsten en sterrenkijkavonden zijn gratis toegankelijk op centrale locaties. Daardoor worden ze goed bezocht door mensen uit allerlei lagen van de bevolking. Opvallend is dat een groot deel van de bezoekers bestaat uit mensen met een migratieachtergrond. Sterrenkijken is een goed instrument voor verbroedering: mensen met diverse achtergronden zijn geïnteresseerd omdat cultuur en religie vaak een band heeft met astronomie. Ze organiseren naast openbare activiteiten ook gastlessen en workshops op scholen en bij scoutinggroepen. Hierbij stimuleren ze jongeren om voor een beta-studie te kiezen.