Gespreksruimtes voor Buurtbemiddeling in Arnhem West, Rijkerswoerd, de Laar en Vredenburg/Kronenburg

Vrijwilligers van Buurtbemiddeling helpen buren bij het oplossen van conflicten. Zij organiseren dat buren met elkaar in gesprek gaan, zodat deze zelf een oplossing vinden voor hun conflict, waarbij zij aanwezig zijn als onafhankelijke bemiddelaar. Om niet een van de partijen voordeel te geven worden deze gesprekken gepland in neutrale ruimtes. Meestal is dit mogelijk in wijkgebouwen, maar niet in elke wijk is er een dergelijke ruimte beschikbaar. Vooral in Arnhem-West, Rijkerswoerd, de Laar en Vredenburg/Kronenburg, is het moeilijk om een betaalbare ruimte te vinden. De beperkte financiële middelen spelen daarbij een rol. Huur van een ruimte gaat direct ten koste van trainingsmogelijkheden voor de vrijwilligers. Een ruimte op een locatie waar beide partijen niet mee vertrouwd zijn, heeft een meerwaarde bij het doorbreken van vaste patronen en daarmee bij het bespreekbaar maken van het conflict. Een kleine gespreksruimte bij een bedrijf zou daardoor heel geschikt zijn. De duur van de gesprekken is gemiddeld 1 ½ uur.

Over Buurtbemiddeling Arnhem Rijnstad

Plezierig wonen. Dat wil iedereen op zijn of haar eigen manier. Toch kan het gebeuren dat buren of buurtgenoten het woonplezier beïnvloeden. Vaak helpt het om met elkaar te praten. Maar wat als dat niets oplost? Dan kan Buurtbemiddeling helpen om een oplossing te vinden.