Hesjes en zaal-voetbalschoenen voor het project Streets

Jongeren in een achterstandspositie en in AZC’s hebben weinig mogelijkheden voor deelname aan activiteiten. Vanuit het Leger des Heils is er een voetbalgroep van zo’n 30 jongeren uit deze doelgroep opgestart, in samenwerking met Ervaar MEE en Rijnstad. Het gaat om jongeren uit de wijken Rijkerswoerd, Kronenburg en Elderveld. Zij voetballen wekelijks in een sportzaaltje. Er is een subsidie aangevraagd bij de Gemeente Arnhem (Burgerkracht) maar er is nog geen duidelijkheid over de toekenning. Een tiental jongeren beschikt alleen over slippers. Zij kunnen daardoor niet veilig meedoen. Ook is er geen geld aanwezig voor de aanschaf van hesjes om duidelijk verschillende teams samen te stellen.

Over Vast en Verder (Leger des Heils)

Een gezonde en leuke sportactiviteit voor jongeren met een problematische achtergrond. In de flyer staat; voetbal, basketbal en chillen. Het chillen betekent in de praktijk meestal samen problemen doorspreken en oplossingen daarvoor vinden.