Hulp bij het oprichten van de stichting Het Arnhems Hart

Bewonersgroep Arnhems Hart bestaat twee jaar. Zij activeren binnenstadbewoners om hun leefomgeving te verbeteren. De Arnhemse binnenstad is de laatste jaren behoorlijk aan het veranderen, zowel in de openbare ruimte als in mensen die er komen wonen. Naast het bieden van een plek om knelpunten te bespreken wil men ook de bewoners ondersteuning bieden op sociaal/ maatschappelijk gebied. Men start activiteiten om eenzaamheid te voorkomen en een zinvol werk te verrichten. Zo is er een ‘knijpploeg’ van bewoners die als vrijwilliger regelmatig een gedeelte van de binnenstad schoonmaken. Men is een serieuze gesprekspartner van de gemeente en andere organisaties en wil dat ook bestendigen door een stichting op te richten. Daar zoekt men hulp bij. De bewonersgroep heeft geen eigen inkomsten. Wel is men op zoek naar financiering van de onkosten, via bestaande contacten als het wijkteam.

Over Arnhems Hart

Een buurttafel voor bewoners van het centrum van Arnhem. Van weesfietsen tot vergroening, alles rondom het wonen in de binnenstad komt aan de orde. Knelpunten worden op een positieve manier bespreekbaar en oplosbaar. Een platform en gesprekspartner voor gemeente, politie en stadsbeheer. Korte lijnen en met elkaar in gesprek gaan vormen de kracht van het Arnhems Hart. Ook op sociaal/maatschappelijk gebied biedt men ondersteuning aan binnenstadsbewoners.