Kerstpakketten voor Bruisend Malburgen 2018

In Malburgen woont een groot aantal gezinnen met een laag inkomen, die net teveel inkomen hebben om in aanmerking te komen voor de Voedselbank en de Kledingbank, maar toch in financiële nood verkeren. Bruisend Malburgen probeert hen ieder jaar een kerstpakket te geven zodat zij in december ook een beetje feest hebben. Omdat deze vrijwilligersorganisatie afhankelijk is van giften vraagt men hulp bij het verkrijgen van voldoende spullen hiervoor.

Over Bruisend Malburgen

Ondersteuning bieden aan mensen in nood. Met name gezinnen met kinderen, wonend in Malburgen die in armoede leven, via spullen die elders over zijn. Dit doen zij onder meer door het aanbieden van voedselpakketten, het weggeven van spullen die anderen over hebben, het organiseren van verjaardagsfeestjes voor kinderen waarvan de ouders geen feestje kunnen betalen en het verzorgen van startpakketten voor zwangere vrouwen in een armoedepositie.