Een laagdrempelig uitje in 2018 voor Vaders voor Elkaar

Niet alleen moeders met gehandicapte kinderen verdienen een dagje uit met lotgenoten. Ook de vaders uit deze gezinnen hebben het extra zwaar. Ook zij hebben te maken met kinderen die niet alleen op dit moment maar blijvend extra zorg nodig hebben, hun hele leven lang. Vaders zorgen in deze gezinnen meestal voor het inkomen. Na het werk worden er zware zorgtaken van hen verwacht, ’s avonds, in de weekenden maar ook vaak ’s nachts. Daarnaast zijn zij vaak de enige kostwinner in een gezin, waardoor er fulltime gewerkt wordt om de extra kosten van het gehandicapte kind op te kunnen vangen. Een uitje geeft hen een dagje ontspanning, in contact met lotgenoten, waardoor ervaringen en tips voor het oplossen van knelpunten uitgewisseld worden. Een uitje waarin zij gezamenlijk iets leuks en vrij eenvoudigs doen, zoals bowlen met een etentje er na, zorgt er voor dat het gesprek vanzelf op gang gebracht wordt.

Over Stichting Vaders voor Elkaar

Niet alleen moeders, maar ook vaders van een thuiswonend kind(eren) met een beperking de mogelijkheid bieden voor een verwendag waarin zij even in het zonnetje worden gezet, zich heerlijk kunnen ontspannen en de kans krijgen lotgenoten te ontmoeten.