Een telefoontraining voor vrijwilligers van stichting Leergeld 2019

Stichting Leergeld werkt met minimale middelen en maakt op dit moment een flinke groei door. Er is een coördinator, drie betaalde medewerkers en verder worden alle werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers en stagiaires.. Dat heeft tot gevolg dat de groep vrijwilligers en stagiaires die de telefoon opnemen regelmatig wisselt. Mensen die in aanmerking willen komen voor ondersteuning door Leergeld, vinden het vaak lastig om telefonisch om hulp te vragen. Er is regelmatig sprake van gêne omdat ze niet zelf over genoeg financiële middelen beschikken voor noodzakelijke aanschaffingen en er zijn spanningen doordat zij zich vaak achtergesteld voelen. Daarnaast wil Leergeld graag heel laagdrempelig zijn en de eerste toegang bieden tot voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. Dit zijn vaak mensen die zich snel afgewezen voelen. De vrijwilligers hebben daardoor ook een adviserende taak. Het is voor degene die de telefoon opneemt een hele klus om het gesprek goed te laten verlopen. Om de vrijwilligers hierbij te ondersteunen vraagt Leergeld voor hen om een telefoontraining, zodat uiteindelijk de mogelijkheden om hulp te verkrijgen vergroot worden voor mensen met een inkomen tot maximaal 120% van het bijstandsniveau.

Over Stichting Leergeld Arnhem

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen