Advies bij de opzet voor de nieuwe website voor Hoeve Klein Mariëndaal

De website van Hoeve Klein Mariëndaal is verouderd en niet door de huidige medewerkers aan te passen. Niet alle informatie is er gemakkelijk op te vinden en nieuwe activiteiten en onderdelen zijn lastig toe te voegen. Een nieuwe website is noodzakelijk, maar kennis om deze goed vorm te geven is er niet. Er zijn dan ook vragen zoals hoe ervoor gezorgd kan worden dat bezoekers zo snel mogelijk op de goede informatiepagina’s terecht komen en hoe de verschillende activiteiten zichtbaar kunnen worden zonder dat het onoverzichtelijk wordt. Zij zoeken deskundige hulp die hen kan helpen met het maken van een nieuwe opzet. Een persoon met kennis van de huidige mogelijkheden om een betaalbare en goede website te bouwen die gemakkelijk onderhouden kan worden.

De vraag

Advies bij het maken van een overzichtelijke opzet voor een nieuwe website die gemakkelijk te onderhouden is.

Over Hoeve Klein Mariëndaal Arnhem

- Het verhogen van de kwaliteit van het leven, het uit het isolement halen van diverse groepen deelnemers in de samenleving - zoals mensen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking, psychosociaal kwetsbaren, langdurig werkelozen, mensen met een burn-out en mensen die (tijdelijk) vastlopen - door middel van het bieden van een passende (werk)plek op een (biologische) boerderij/tuinderij en in het groen.
- Burgers in contact brengen met de kwaliteiten die het boeren/tuindersbedrijf en het platteland te bieden hebben.
- Land- en tuinbouw een nieuwe plaats geven in de samenleving middels sociale, educatieve en recreatieve activiteiten.