Advies over verbetering van de website van Stevig Arnhem

Stevig zet zich in voor eenzame ouderen, voornamelijk in de Geitenkamp. Ontstaan vanuit een enthousiaste winkelier, die mensen zag verpieteren thuis, toen hij gestopt was met zijn winkel. Hij is nog steeds de kartrekker van STEVIG en organisator van het geheel, naast 5 vrijwilligers die helpen bij het uitvoeren van de activiteiten. Dat zorgt er voor dat de website gemakkelijk door hem onderhouden moet kunnen worden. Daarnaast vraagt hij zich af of het niet beter kan, meer gericht op de doelgroep, met duidelijke informatie en misschien wel een activiteitenagenda. Hij zoekt inhoudelijk advies hierbij en in een later stadium ook hulp bij het technisch veranderen van de website naar aanleiding van het advies.

Over Stevig Arnhem

Waar mogelijk bevordert STEVIG voor eenzame ouderen ontmoetingen en meer contact met anderen. Vaak is maatwerk de beste oplossing. Zij organiseren wekelijkse koffieochtenden, minstens eens per maand een leuke activiteit, en halen mensen maandelijks thuis op om gezamenlijk te gaan winkelen of een ander uitstapje te beleven. STEVIG denkt graag mee!