Een (assistent-)coördinator voor de Arnhemse telefooncirkels van Het Rode Kruis

Er zijn 6 telefooncirkels in Arnhem. Een cirkel bestaat uit 5 deelnemers en 2 begeleiders die elkaar 's ochtends bellen. De begeleiders wisselen elkaar wekelijks en tijdens vakanties af. De begeleiding start de cirkel om 8:30 uur, waarna iedereen naar de volgende op de lijst belt. Neemt iemand niet op, dan probeert men het later nog eens en belt vast de volgende, totdat er via een telefoontje van de laatste deelnemer aan de begeleiding na ongeveer 25 minuten, de cirkel rond is. Als het niet lukt om in contact te komen met een deelnemer, treedt er een ander traject in werking met behulp van buren of andere directe contactpersonen. De coördinator blijft verantwoordelijk voor dit proces, draagt zorg voor een goede gang van zaken, gaat indien nodig op zoek naar aanvulling van de cirkels en is contactpersoon over algemene zaken. Omdat de huidige coördinator op leeftijd begint te raken wil ze graag een andere persoon ontmoeten die allereerst haar assisteert, en op de duur de coördinatie van de telefooncirkels op zich kan nemen.

De vraag

Een assistent die die later de coördinatie kan overnemen voor Arnhem-Noord en/of Zuid.

Over Rode Kruis Telefooncirkels

Telefooncirkels bestaan nu uit 5 deelnemers en 2 begeleiders. Graag uitbreiden naar 6 deelnemers en 2 begeleiders die elkaar iedere ochtend bellen. Het is een hele geruststelling voor de deelnemers dat zij niet dagenlang gewond of dood op de grond blijven liggen zonder dat iemand dit ontdekt.