Een beamer voor de Voedselbank Arnhem

De huidige twee beamers van de Voedselbank zijn technisch gezien ‘overleden’. Ze geven onscherp en vervormd beeld. Vervanging is dus nodig om presentaties te kunnen geven over het mooie werk van de Voedselbank. Ze worden ingezet voor informatie aan vrijwilligers, leveranciers en ander belangstellende partijen.

De vraag

Een nieuwe beamer of een gebruikt exemplaar dat in goede staat verkeert.

Over Stichting Voedselbank Arnhem e.o.

Voedselbank Arnhem verstrekt gratis voedsel aan de armste mensen in de regio. Ze doen dat uitsluitend met ca. 400 vrijwilligers. Ruim 1.000 gezinnen in Arnhem en omgeving zijn aangesloten bij Voedselbank Arnhem. Zij hebben niet genoeg geld om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. De voedselbanken helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om deze klanten van voldoende eten te voorzien, werken wij samen met bedrijven en supermarkten die gratis voedsel doneren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast door voedselverspilling tegen te gaan.