Een coördinatie-assistent voor Vaders voor Elkaar

Net als Moeders voor Elkaar verdienen ook Vaders van een thuiswonend gehandicapt kind een jaarlijks uitje met lotgenoten. Ouders uit gezinnen met een gehandicapt kind hebben het extra zwaar. Zij hebben te maken met kinderen die niet alleen op dit moment maar blijvend extra zorg nodig hebben, hun hele leven lang. En dit terwijl de WMO en participatiesamenleving steeds minder mogelijkheden biedt om even die zorg aan een ander over te kunnen dragen. Vaders zorgen in deze gezinnen meestal voor het inkomen. Na het werk worden er zware zorgtaken van hen verwacht, ’s avonds, in de weekenden maar ook vaak ’s nachts. Daarnaast zijn zij vaak de enige kostwinner in een gezin, waardoor er fulltime gewerkt wordt om de extra kosten van het gehandicapte kind op te kunnen vangen.

De vraag

Een persoon die in eerste instantie extra assistentie wil verlenen bij het organiseren van een dagje uit en die daarna in staat is om de organisatie over te nemen. Meestal vindt het uitje in september/ begin oktober plaats.

Over Stichting Vaders voor Elkaar

Eén keer per jaar een uitje organiseren voor vaders van thuiswonende gehandicapte kinderen. Een dag per jaar om de teugels iets te laten vieren via een doe-activiteit met lotgenoten. Daarmee zijn zij in staat het zorgen vol te houden. Ze ervaren het als een bedankje voor de grote inzet die er dagelijks van hen gevraagd wordt.