Spuitverf voor de opslagcontainers van Jeugdland

Jeugdland krijgt twee ‘nieuwe’ zeecontainers voor de opslag van materialen en gereedschappen. Zij willen deze graag een eigen gezicht geven. Dat gebeurt in samenwerking met een graffitikunstenaar die een workshop voor kinderen gaat geven met als uitkomst de beschildering van 1 kant van beide zeecontainers. Zo wordt het een leuke Jeugdland vakantie activiteit.

De vraag

90 Spuitbussen verf in verschillende kleuren.

Over Stichting Jeugdland

De vakantieactiviteiten van Jeugdland leveren een bijdrage aan de ontplooiing van een kind en bevatten naast recreatieve, ook creatieve, educatieve, sportieve, culturele en sociale elementen. Gezien de leeftijd van de doelgroep streeft de stichting er naar om de stedelijke activiteiten zoveel mogelijk op wijkniveau aan te bieden, zodat kinderen grotendeels in hun eigen vertrouwde omgeving aan activiteiten deel kunnen nemen. Daarnaast streeft Jeugdland er naar om oudere kinderen of kinderen die mobiel zijn uit hun eigen omgeving te halen en kennis te laten maken met kinderen uit een andere omgeving.