Tijdelijk extra vrijwilligers bij de Kledingbank om achterstanden in te lopen