Vast en Verder (leger des Heils) zoekt een team die hen willen helpen met het verven van de ingang van de woonlocatie

Bij Vast en Verder in wonen 18 mensen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de eigen kamers. De gezamenlijke ruimtes beheren zij met elkaar. Dat is een hele klus voor mensen uit deze doelgroep. De ingang goed onderhouden is dan ook net iets te veel voor hen. Laat staan dat de begeleiding daar tijd voor heeft. Om hen toch een prettig gevoel te gevan als zij het gebouw binnenkomen, zou het heel fijn zijn als er een klein team mensen hen zou kunnen helpen met het verven. Dat kan op een Covid- veilige manier gebeuren omdat het een vrij grote ruimte betreft. Het contact met de bewoners zorgt ervoor dat er een positieve wisselwerking ontstaat. Het geeft hen het gevoel dat ook zij het waard zijn om te wonen in een prettige omgeving en dat anderen de handen voor uit de mouwen willen te steken voor hen.

De vraag

Een team van ....... mensen die meehelpt met het schilderen van de ingang van de locatie.

Over Vast en Verder (Leger des Heils)

Vast en Verder richt zich het begeleid wonen van mensendie 24 uur zorg nodig hebben. Veel van hen hebben psychiatrische problemen (gehad) of hebben ervaring met detentie. In een tot twee jaar ontwikkelen zij onder meer hun sociale vaardigheden, woonvaardigheden en leren zij omgaan met verslavingsproblemen en de aanpak van schulden. Uiteindelijk is het doel dat zij weer mee doen in de samenleving, onder andere door een passende dag- en vrijetijdsbesteding. Zo leren zij problemen zelf op te lossen en te voorkomen. Door de focus op werk en schooling draagt Vast en Verder bij aan arbeidsintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Recidivekansen worden fors kleiner en dakloosheid, overlast, criminaliteit en geweld worden voorkomen.