Een website voor Stichting Bewonersbedrijf De Oosthof

De Oosthof maakt een doorstart sinds 14 februari 2019. Een bewonersgroep heeft samen met de eigenaar van het gebouw (Volkshuisvesting) het initiatief genomen om het voormalige buurthuis nieuw leven in te blazen. Er zijn nog steeds zo’n 20 verschillende organisaties regelmatig aanwezig. Deels richten die zich ook op activiteiten voor buurtbewoners. Het is de opzet om het buurthuis weer meer een huis voor de buurt te maken. Daarom wordt er elke zondag een Huiskamerbijeenkomst georganiseerd. Daarnaast is er regelmatig een rommelmarkt en een kledingbeurs. Zonder website blijkt het lastig en tijdrovend om buurtbewoners te bereiken. Ook de inschrijving voor de activiteiten zou men graag per website willen laten verlopen. Omdat stichting Jam, een van de grootste huurders, per 1 mei verhuist naar een andere locatie wordt het steeds belangrijker om dit snel te regelen. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwillige buurtbewoners.

Over Stichting Bewonersbedrijf de Oosthof

Stichting Bewonersbedrijf De Oosthof zet zich in om weer een fijne locatie voor buurtbewoners worden, waar iedereen zich welkom voelt, waar laagdrempelige, leuke activiteiten zijn, gericht op ontwikkeling en participatie.