Welkom bij de Arnhemse Uitdaging

De Arnhemse Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat zorgt voor samenwerking tussen lokale maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. 
Via ons netwerk van vrijwilligers uit het bedrijfsleven kunnen stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven een beroep doen op hulp van lokale bedrijven, serviceclubs en fondsen die kennis, materialen, faciliteiten of menskracht met hen willen delen.

Het mes snijdt aan twee kanten:
- maatschappelijke organisaties kunnen hun (vrijwilligers-)werk beter doen
- bedrijven kunnen op een praktische manier hun maatschappelijke betrokkenheid invullen.
Zo worden nieuwe verbindingen gelegd tussen bedrijfsleven en samenleving.