Partners zijn bedrijven die een (structurele) bijdrage leveren aan de Arnhemse Uitdaging zélf. Zij doen dit in de vorm van menskracht (onze vrijwilligers) of door hun producten, diensten of geld (vanaf 500 euro) ter beschikking te stellen voor de uitvoering van ons werk.