Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrienden van de Arnhemse Uitdaging financieren deel gordijnen BTV Elderveld

() De zaal van Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld (BTV) wordt veel gebruikt met name voor activiteiten door ouderen waarvoor een goede akoestiek belangrijk is. Een gordijn in de ruimte zou het gebruiksgemak enorm kunnen verbeteren. Vrienden van de Arnhemse Uitdaging dragen financieel bij om de aanschaf van speciale licht doorlatende gordijnen mogelijk te maken.

Voedselbank ontvangt smartphones van de Laptopbank

() Voor de uitgiftepunten van de Voedselbank is het erg prettig als zij telefonisch bereikbaar zijn. Hiervoor ontvangt Voedselbank 5 smartphones vanuit de Laptopbank. De overige worden verzorgd door Daans Magazijn.

Daans Magazijn doneert smartphones aan Voedselbank

() Voor de uitgiftepunten van de Voedselbank is het erg prettig als zij telefonisch bereikbaar zijn. Hiervoor ontvangt Voedselbank 10 smartphones vanuit Daans Magazijn. De overige worden verzorgd door onze Laptopbank.

MVT biedt Stevig Arnhem hulp bij lay-out "kerst-nieuwsbrief"

() Graag wil Stevig Arnhem de kerst-nieuwsbrief uitbrengen in de vorm van een krantje. Deze zal worden verspreid tijdens het uitdelen van de kerst- en voedselpakketjes en tijdens de kerstlunch. De lay-out van de nieuwsbrief krijgt vorm dankzij tips vanuit MVT en een format wat zij van hen mogen gebruiken.

Registeraccountant voor pool deskundigen Praktische Zaken

() Praktische Zaken is op zoek naar een pool van (vrijwillige) deskundigen. In de praktijk blijkt het moeilijk om vacatures voor administrateur als penningmeester ingevuld te krijgen en zeker met de gewenste/vereiste inhoudelijke kennis en ervaring. Reinald Koelink gepensioneerd registeraccountant biedt zich aan als registeraccountant voor deze pool deskundigen.

Adviesbrigade biedt hulp bij processen onderbrengen NAbij aan Eenzame Dood

() Stichting NAbij Arnhem is op zoek naar advies over de huidige organisatiestructuur van de stichting. Hiermee willen ze de huidige situatie helder en duidelijk in kaart brengen en inventariseren wat er nog nodig / gewenst is om de huidige organisatiestructuur te verbeteren. Adviesbrigade biedt hierin advies en hulpt NAbij op weg bij de processen rondom het onderbrengen van NAbij aan Eenzame Dood.

Adviesbrigade stelt overeenkomst op voor intellectueel eigendom portal NAbij

() Het intellectueel eigendom van het portal van NAbij is de digitale toegang tot rapportages van de vrijwilligers. Deze is ontworpen door studenten van de HAN als afstudeer project en nu in onderhoud bij één van de studenten (ex-student). Adviesbrigade biedt aan een overeenkomst op te stellen waarin overeen wordt gekomen dat zodra de student besluit dit af te stoten het intellectueel eigendom overgaat naar Stichting Eenzame Dood.

DELA Fonds honnoreert aanvraag keukenbenodigdheden Jeugdcentrum Vogelwijk

() In Jeugdcentrum Vogelwijk is een grote keuken aanwezig, maar weinig bruikbare kleine keukenartikelen om met een groep jongeren voor ouderen te koken. Men start deze activiteit op zodra het weer kan. Er is al een grote groep jongeren betrokken bij dit project en eens per week is er een koffieactiviteit voor een besloten groepje ouderen. Voor de uitbreiding van de keukenmaterialen en kookactiviteiten is een aanvraag gehonnoreerd door het DELA Fonds.

FoxServ biedt zich aan als sparringspartner voor vernieuwen CMS systeem website Intermobiel

() Intermobiel zoekt advies over een website met een achterliggend CMS systeem voor het beheer van adresgegevens en dergelijke (liefst geen WordPress). Ze willen een nieuw bruikbaarder cms systeem dit hoeft niet geheel gratis. FoxServ biedt vrijblijvend aan te horen en overleggen wat de concrete eisen en wensen zijn en samen te bepalen of zij zelf daar een oplossing voor kan bieden of dit in samenwerking met anderen kan gebeuren.

Arnhemse Fondsen biedt budget aan voor activiteiten deelnemers Zonnebloem

() Zonnebloem (Afdeling Arnhem Zuid) is op zoek naar kleinschalige activiteiten voor een groep van maximaal 30 deelnemers: bv museumbezoek, mooie bus route , wandeling met rolstoelen. Uiteraard zullen de vrijwilligers van Zonnebloem samen met personeel van een bedrijf zorg dragen voor begeleiding. Arnhemse Fondsen biedt budget aan om komend jaar 2 activiteiten op te zetten voor deelnemers Zonnebloem.

Van Wijnen sponsort houten planken voor Jeugdland

() Jeugdland is opzoek naar een grote partij vuren houten planken. Van Wijnen biedt aan om bij eigen leverancier te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor korting op planken. Ook zorgen zij voor een sponsoring voor de houten planken.