Dela helpt Innoforte met een teamactiviteit in de rollatorwasstraat