Ontwerp van een logo en advies over de huisstijl door Coers & Roest voor buurtcentrum De Overkant

De Overkant is een buurtcentrum voor en gerund door bewoners van Presikhaaf 3. Coers & Roest ondersteunt de bewonersgroep die zich inzet voor het ontwikkelen van een eigen logo en huisstijl. Zij ontwerpen een logo en geven advies over een huisstijl met een multicultureel karakter en een warme uitnodigende uitstraling, aansluitend bij de doelstellingen van De Overkant