Een student van de Modevakschool schonk naaiapparatuur aan de buurhuiskamer Fresh