Adviesgesprekken voor De gevelbitjes ivm uitbreiding deelnemersaantal

Tijdens het eerste gesprek met twee mensen van de Creatieve Denktank bleek dat er ook een vraag is naar extra begeleiders. De jubileumviering is gebruikt om extra aandacht te genereren. Daarvoor is er gezamenlijk een actieplan hiervoor gemaakt. Daarna zijn er nog persberichten en flyers gerealiseerd door de creatieve denktank.