TH&P verzorgt kerstattenties voor vrijwilligers ABC

Vereniging ABC is een vereniging voor Taalambassadeurs. Dit zijn mensen die op latere leeftijd hebben leren lezen en schrijven. Deze mensen werken nu vrijwillig als ambassadeur en vragen aandacht voor het probleem van laaggeletterdheid om zo meer mensen te kunnen helpen. ABC is heel blij met deze betrokken vrijwilligers en heeft ze in december verrast met een prachtige attentie in de vorm van een cyclaam, geschonken door TH&P.