Een financiële bijdrage voor een seal- en snijapparaat voor Power of the word door vrienden van de Arnhemse Uitdaging

Af en toe speelt tijdsdruk mee. Gelukkig hebben we de Vrienden van de Arnhemse Uitdaging die zorgen voor een financiële bijdrage als een vraag niet snel genoeg op een andere manier opgelost kan worden. Zo beschikte Power of the Word toch nog voor de kerstactiviteiten over de apparatuur om bemoedigende boekenleggers te maken. Zij ondersteunen er mensen mee die een moeilijke fase in hun leven doormaken.