Overslaan en naar de inhoud gaan

Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg)

Sociale thema's
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, kunst / cultuur, maatschappelijke participatie / activering
Doelgroepen
(chronisch) zieken, mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking
ANBI
ja
Organisatieprofiel

Het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) behartigt de collectieve belangen van mensen met een beperking: mensen met een fysieke, zintuiglijke en (licht) verstandelijke beperking, chronisch zieken en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het Apcg voert overleg met gemeente, wijkteams, ondernemers en diverse organisaties. Wij zetten ons in het beleid en de uitvoering zodanig te beïnvloeden dat er optimaal rekening wordt gehouden met de belangen van onze achterban.
Het Apcg zet zich in voor de gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking en een inclusief Arnhem. We willen de deelname aan de samenleving bevorderen, levenslang en levensbreed. Wij werken hieraan door:

  • Obstakels in de fysieke en sociale omgeving weg te nemen
  • Het bevorderen van gelijke rechten en kansen op deelname aan de samenleving
  • Het opheffen van de achterstandspositie van mensen met een beperking als het gaat om inkomen, arbeid, beeldvorming, wonen, toegankelijkheid, voorzieningen en informatie
Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

Voor het vergroten van de toegankelijkheid van gebouwen (o.a. winkels en horeca) willen wij zoveel mogelijk bedrijven het belang hiervan voor onze achterban laten inzien.

Mogelijkheden voor tegenprestaties

Graag geven wij voorlichting aan bedrijven om het belang van goede toegankelijkheid van gebouwen te laten inzien.