Bep & Fatima

Wij, 15 vrouwelijke professionele coaches, loopbaanadviseurs en of trainers, bieden gratis coaching aan vrouwen met weinig tot geen geld en die:
- zichzelf willen ontwikkelen
- hun sociale vaardigheden willen vergroten
- zichzelf beter willen leren kennen
- iets in hun leven willen veranderen.

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn maatschappelijke participatie / activering, participatie / re-integratie, persoonlijke ontwikkeling

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

Wij zijn continu op zoek naar geschikte stage- of leer/werkplekken voor de vrouwen die we coachen.

Mogelijkheden voor tegenprestaties

De beschikbaar gestelde stage- of leer/werkplek bij uw bedrijf kan uiteindelijk leiden tot het tijdelijk of vast in dienst nemen van de vrouw.

Matches voor Bep & Fatima