Gym en Turnen Arnhem

Wij zijn een non-profit organisatie, actief in Arnhem en Velp. Wij geloven dat de gymnastische sport bij uitstek een prima basis is voor iedereen, jong en oud, rijk of arm, onafhankelijk waar je roots liggen, om goed te leren bewegen, gezond op te groeien en oud te worden en gezellig en met veel plezier samen te zijn. Onder professionele begeleiding verzorgen we onze lessen. Kinderen van 5-14 kunnen bij ons leren turnen. Daarnaast hebben we een gymnastiek aanbod voor volwassenen en oudere inwoners van Arnhem en Velp. Wij verzorgen ook lessen voor organisaties waarmee we bijzondere doelgroepen bedienen: We hebben een groot aanbod van gymlessen voor peuters met een ontwikkelingsachterstand op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en GymFit lessen voor bewoners van woon-zorginstellingen (intramuraal).
Ook verzorgen we een naschools aanbod in samenwerking met basisscholen. Tenslotte helpen we kinderen leren zwemmen, als dit in de “gewone” zwemlessen niet zo goed lukt (ClubExtra Aqua).

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn eenzaamheid, maatschappelijke participatie / activering, sport

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

We vinden het van belang goede relaties met onze omgeving te onderhouden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan CIOS, HAN, gemeente, verhuurders van zalen, vrijwilligers, ouders en relaties van deelnemers, scholen, SWOA, Stichting Weldam, Pleyade, Philadelphia, PAS, SKAR , SPA, zusterverenigingen en de Urban Sports Coalition.
Wij werken al samen om ontwikkelingsachterstanden bij peuters te verkleinen door bewegen te combineren met taal. En aan verzorgingstehuizen bieden wij dagbesteding om zo de ouderen soepel te houden en hen uit een sociaal isolement te halen.
Ook het verzorgen van sportlessen voor personeel behoort tot de mogelijkheden, net als samenwerking met onderzoeksinstellingen en universiteiten voor het leggen van relaties tussen gezondheid, voeding en sport.
Ons belang in de samenwerkingen is het bereiken van zoveel mogelijk mensen, het bieden van werkgelegenheid aan onze goed opgeleide lesgevers, het kunnen blijven leveren van een laagdrempelig, maar kwalitatief aanbod.

Mogelijkheden voor tegenprestaties

  • Sponsoren kunnen wij vermelden op onze website, ook kunnen wij meehelpen in het creëren van een toestroom van potentiële klanten (vergroten naamsbekendheid bij onze deelnemers en partners)
  • Het verzorgen van clinics (eenmalige sportlessen) en demonstraties in Gymnastiek, turnen en freerunning
  • Het begeleiden van stagiaires (we zijn een erkend stagebedrijf)
  • Bijdragen aan een sportdag

 

Stichting Gym&Turnen Arnhem heeft een uitgebreid netwerk in de gemeentelijke politiek, het Sportbedrijf, Maatschappelijke Organisaties (eerder genoemd), scholen en andere sportverenigingen binnen en buiten Arnhem.

Matches voor Gym en Turnen Arnhem