Handbalclub UDI Arnhem 1896

Brede en vitale vereniging;
Plezier & ontwikkeling binnen en buiten het handbal;
Een (h)echte en gezonde vereniging;
Een vereniging die we samen maken;
Een positief zichtbare vereniging;
Midden in de samenleving;
Een vereniging waar je je thuis voelt.

Missie: We zijn een vitale en brede handbalvereniging waar plezier en ontwikkeling in en buiten het handbal centraal staat en waar iedereen zich thuis voelt.

Visie: Een (h)echte en gezonde vereniging waarbij je je thuis voelt en die midden in de samenleving staat. Een vereniging die we samen maken en waar iedereen graag sport en deelneemt aan de verenigingsactiviteiten. Een vereniging waar ieders persoonlijke ambitie en ontwikkeling bijdraagt aan het gezamenlijk belang.
Een vereniging die sporten en handballen stimuleert door positief zichtbaar te zijn.

Waarden: Betrokken – Open – Saamhorig –Positief –Vertrouwd –Vooruitstrevend – Actief -Eigenzinnig

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn maatschappelijke participatie / activering, sociale binding in wijken, sport

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

• Om sporten betaalbaar te houden is financiële ondersteuning vanuit maatschappelijk betrokken partners noodzakelijk. Onze focus ligt op het betaalbaar houden van sporten voor de breedtesport specifiek gericht op jeugd.
• UDI hecht aan haar clubbinding en heeft daarom ook een eigen clubgebouw. Om dit mooie pand te onderhouden en eventueel te verbeteren is behoefte aan (bouw)materialen maar bijvoorbeeld ook keukeninrichting e.d.
• UDI heeft haar eigen verharde sportveld op de Paasberg waar ook de omliggende wijken gebruik van maken. Wij kijken altijd naar mogelijkheden om dit terrein verder in te vullen (bijvoorbeeld basketbalborden) en te verbeteren.
• Iedere 2 jaar organiseren wij een “goede doel” actie. Afgelopen jaren waren dit o.a. KIKA en Energy4All. In samenspraak met partners willen we dit graag voortzetten in 2016 met een nieuwe activiteit / goed doel.

Mogelijkheden voor tegenprestaties

• Extra aandacht voor uw bedrijf:
o Reclame op website
o Kledingreclame
o Advertentie clubblad
o Bord zaal / clubhuis
o Naamskoppeling
• Samenwerking met uw bedrijf
o Clubkaart – preferred partner
o Gezamenlijke wijkprojecten gericht op sportparticipatie / handbal
• Extra activiteiten voor uw bedrijf
o Gebruik van ons clubhuis voor activiteiten
o Handbal clinic
o Activiteiten
o Toegang tot wedstrijden