Jongeren Toezicht Team Arnhem Noord (JTTA)

Het Jongeren Toezicht Team is een gezamenlijk leerproject van Rijnstad, Stichting Vitesse Betrokken, politie en Sportbedrijf Arnhem met als doel jongeren sociale vaardigheden bij te brengen en op weg te helpen naar betaald werk. Het Jongeren Toezicht Team wordt onder andere ingezet bij De Grote Koppel (zwembad), tijdens wedstrijden van Vitesse in het GelreDome, bij evenementen en in wijken.
Het Jongeren Toezicht Team Arnhem bestaat uit twee teams (Arnhem Noord en Arnhem Zuid) van in totaal zo'n 40 jongeren in de leeftijd van 15 tot 21 jaar. De jongeren worden opgeleid tot toezichthouder door het volgen van diverse trainingen. Daarnaast leren de jongeren sociale vaardigheden op het gebied van omgaan met geld, samenwerken en jezelf presenteren. Er is ook ruimte voor individuele begeleiding van de jongeren bij het maken van een studiekeuze en het vinden van een school of stageplek.

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, financiele zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie / activering

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

U kunt uw pand ter beschikking stellen als stageplek, zodat jongeren leren om toezicht te houden in een pand, naast hun ervaring met de openbare ruimte. De stagebegeleiding wordt voor u geregeld zodat het u niet veel tijd kost.
Het geven van trainingen aan jongeren, zoals een training ‘sociale vaardigheden’, verslaglegging’ of ‘communicatie’.
Daarnaast hebben we budget nodig voor vergoedingen voor trainers, begeleiders, jongeren etc.

Mogelijkheden voor tegenprestaties

Het JTTA team kan een bijdrage leveren aan bedrijven en organisaties door toezicht te houden op evenementen, locaties en in bedrijfspanden. Wij zijn geen beveiligingsbedrijf, maar de aanwezigheid van toezichthouders heeft een preventieve werking. Daarnaast zijn wij op zeer korte termijn inzetbaar.
Daarnaast kunnen wij stagiairs leveren die toezicht houden in uw pand, waarbij de stagebegeleiding elders wordt geregeld.

Matches voor Jongeren Toezicht Team Arnhem Noord (JTTA)