Stichting Alles Voor Sport (AVS)

Stichting Alles Voor Sport (AVS) richt zich op persoonlijke- en talentontwikkeling van met name kwetsbare doelgroepen. We werken voor diverse projecten samen met zorginstellingen, gemeenten, welzijnsorganisaties, onderwijs, verenigingen en bewonersgroepen. Ook bieden we activiteiten en clinics aan in een breed scala aan sporten en zijn we internationaal actief met diverse maatschappelijke initiatieven.

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn maatschappelijke participatie / activering, persoonlijke ontwikkeling, sport

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

Bedrijven en organisaties met gelijke interesses gezocht voor delen van kennis en netwerk.
We hebben de stichting in 2011 opgericht om naast ons statutaire doel, op een andere manier te werken wat nu landelijk ook steeds meer gebeurt (Welzijn Nieuwe Stijl, Nulde Lijn, Nieuwe werken, andere manier van organiseren zorg/welzijn in kader transities WMO). We lopen daarmee voort op bestaande kennis en weten het bedrijfsleven en maatschappelijk werkveld met elkaar te koppelen en werkwijzen, visies naar elkaar te vertalen.
Wat onze inzet betreft zijn we innovatief met nieuwe projecten die een persoonlijke insteek hebben. Deelnemers leren beter gebruik te maken van hun talenten en persoonlijke kwaliteiten en leren om te gaan met hun zwakheden. Samenwerking met andere organisaties/bedrijven op dit vlak zorgt voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Ontlasten van organisaties ook mogelijk.

Mogelijkheden voor tegenprestaties

We kunnen organisaties op dit gebied ontlasten en veel kennis en ervaring bieden. Daarnaast kunnen we in ruil voor inzet en financiƫle bijdrage ook personeelsdagen, teamdagen, workshops, clinics, gastcolleges en andere activiteiten verzorgen. De financiƫle bijdrage wordt dan ingezet voor (de ontwikkeling van) maatschappelijke projecten of voor spin-offs die buiten bestaande subsidietrajecten vallen.