Stichting De Driestroom

Specialistisch Kindcentrum Dol-Fijn maakt deel uit van Driestroom. Begeleiders van Dol-Fijn begeleiden en behandelen kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of beperking en ondersteunen het gezin thuis, binnen de reguliere kinderopvang of het onderwijs. Dichtbij de eigen omgeving en passend bij wat kind en gezin nodig hebben. Voor kinderen die meer specialistische behandeling en intensieve zorg nodig hebben zijn er specialistische groepen op MFC Presikhaven (Arnhem) en Kindcentrum Dol-Fijn (Velp). Mantelzorgers worden intensief betrokken bij de zorg en ondersteuning.
KERNWAARDEN:
1. Gezond en veilig opgroeien: elk kind heeft het recht in een veilige omgeving op te groeien.
2. Talenten ontwikkelen om een zingevende maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.
3. Naar vermogen meedoen: al spelend, lerend en werkend een sociaal netwerk opbouwen als basis voor een zelfstandiger leven.

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn gezondheid, mantelzorg, persoonlijke ontwikkeling
  • Stichting De Driestroom heeft ANBI-status

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

1. De buitenspeelruimte opknappen: een onveilige muur en brug moeten verwijderd worden. Aanleg van een kindvriendelijk 'ontdekpad', aankleding.
Fysieke hulp, financiƫle middelen.
2. Aankleden en verbeteren speelzaal: ramen bekleden met tekeningen en figuren in kindvriendelijk- en watervast materiaal. Nieuwe matten. Fysieke hulp
en financiƫle middelen.
3. Klussen en opruimdag. Fysieke hulp.

Mogelijkheden voor tegenprestaties

- Koffietafel of lunch verzorgd door het Kindcentrum.
- Deelname aan muzikale kring (samen met de kinderen) of een ochtend samen knutselen.
- Tekeningen of een mooi schilderij.
- PR/ reclame van de activiteit op Twitter/ Facebook/ website.
- PR/ reclame in de nieuwsbrief naar o.a. ouders en externe contacten.

Matches door Stichting De Driestroom

Matches voor Stichting De Driestroom