Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg)

Het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) behartigt de collectieve belangen van mensen met een beperking: mensen met een fysieke, zintuiglijke en (licht) verstandelijke beperking, chronisch zieken en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het Apcg voert overleg met gemeente, wijkteams, ondernemers en diverse organisaties. Wij zetten ons in het beleid en de uitvoering zodanig te beïnvloeden dat er optimaal rekening wordt gehouden met de belangen van onze achterban.
Het Apcg zet zich in voor de gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking en een inclusief Arnhem. We willen de deelname aan de samenleving bevorderen, levenslang en levensbreed. Wij werken hieraan door:

  • Obstakels in de fysieke en sociale omgeving weg te nemen
  • Het bevorderen van gelijke rechten en kansen op deelname aan de samenleving
  • Het opheffen van de achterstandspositie van mensen met een beperking als het gaat om inkomen, arbeid, beeldvorming, wonen, toegankelijkheid, voorzieningen en informatie
Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, kunst / cultuur, maatschappelijke participatie / activering
  • Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) heeft ANBI-status

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

Voor het vergroten van de toegankelijkheid van gebouwen (o.a. winkels en horeca) willen wij zoveel mogelijk bedrijven het belang hiervan voor onze achterban laten inzien.

Mogelijkheden voor tegenprestaties

Graag geven wij voorlichting aan bedrijven om het belang van goede toegankelijkheid van gebouwen te laten inzien.