Stichting Ons Raadhuis (Velp)

Ons Raadhuis is een ontmoetings- en activiteitencentrum voor senioren die vitaal in het leven willen staan. Het is een tussenvoorziening (tussen buurthuis en dagopvang) waarheen kwetsbare, eenzame ouderen veelal vanuit de zorg worden doorverwezen. Met een eigen bijdrage d.m.v. een strippenkaart van € 35 (Gelrepas € 12,50) nemen ± 250 senioren p.w. van gemiddeld 77 jaar deel aan activiteiten als lunch, gym, Tai Chi, schilderen, boetseren, schaken, dance-fit, meditatie, lezingen, cursussen en concerten (= ruim 15.000 deelnames p.j.). Initiatiefneemster Esther Bertholet (huisarts & specialist ouderengeneeskunde) is adviseur binnen het 5-koppige vrijwillige bestuur. Mede door de combinatie van 3 betrokken zorgprofessionals en ruim 60 vrijwilligers (gastvrouwen en docenten) is Ons Raadhuis een warme, gezellige plek en huiskamer in Velp waar lief en leed wordt gedeeld.

Over deze organisatie
  • Bezoek de website
  • Sociale thema('s) zijn eenzaamheid, gezondheid, maatschappelijke participatie / activering
  • Stichting Ons Raadhuis (Velp) heeft ANBI-status

Matches door Stichting Ons Raadhuis (Velp)

Matches voor Stichting Ons Raadhuis (Velp)