Stoelenproject De Duif

De Duif is een veilige haven voor de meest kwetsbare mensen in Arnhem. Het is een laag-drempelige nachtopvang voor dak- en thuislozen, waaronder ook sinds de Bed-Brood & Badregeling uitgeprocedeerde asielzoekers. De huisregels zijn geen alcohol, geen drugs, geen geweld, geen wapens en geen discriminatie. De stoelen waar aanvankelijk op geslapen werd en waar de naam aan is ontleend, zijn intussen vervangen door matrassen. Elke nacht vinden zo’n 20 mensen een gratis en veilig onderdak, een warme douche, gelegenheid om te wassen, een luisterend oor bij een kop koffie, hulp bij invullen van formulieren, sociale contacten met lotgenoten en een maaltijd. Iedere zondag wordt een lijst gemaakt van de bezoekers die in die week willen overnachten. De Duif heeft 5 vrijwillige bestuursleden, 5 beroepskrachten en ca. 30 vrijwilligers.

Over deze organisatie
  • Sociale thema('s) zijn armoede, eenzaamheid, lotgenotencontact
  • Stoelenproject De Duif heeft ANBI-status

Mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven

De opvang kan goed hulp gebruiken bij het onderhoud, schilderen en het schoonmaken.

Mogelijkheden voor tegenprestaties

De coördinator van De Duif verzorgt graag een voorlichting over De Duif.
Een klein team medewerkers is als inzetbare vrijwilligers van harte welkom om een avond met de dak- en thuislozen door te brengen en te ervaren.

Matches door Stoelenproject De Duif

  • Stoelenproject De Duif verzorgt vervoer lekkers van Pathé naar vijftal maatschappelijke organisaties

    () Een zestal maatschappelijke organisaties hebben vanuit een grote donatie van Pathé lekkere houdbare producten mogen ontvangen. Stoelenproject De Duif is één van de orfganisaties die is uitgekozen om voor de houdbare producten. De Duif biedt aan om het lekkers langs te brengen bij de overige uitgekozen organisaties: Kinderwerk Klarendal, Jongerencentrum Push en De Mix, Huis voor de Wijk, Bruisend malburgen.

Matches voor Stoelenproject De Duif