Achter de Voordeur

Over deze organisatie

Matches voor Achter de Voordeur

  • Achter de Voordeur leent meubilair voor het inrichten van een tijdelijke woning als kantoor in Immerloo

    () Projectbureau Achter de voordeur betreft Outreachend Maatschappelijk Werk. Gemeente Arnhem (TLO Malburgen) en Volkshuisvesting vraagt hen bewoners deur-aan-deur in een specifiek gebied, op en laagdrempelige manier te benaderen. Zo hebben ook bewoners die zich niet snel laten horen een stem in het kader van belangrijke aanpassingen aan de woningen als de energietransitie en wordt er tegelijkertijd een gesprek aangegaan over hoe het met hen gaat en of er behoefte is aan ondersteuning of activering. Daarna wordt er contact gelegd met partnerorganisaties. Op dit moment doen zij dit bij de 3 pleinen in Immerloo en in 't Duifje...