De Arnhemse Uitdaging (onderdeel van Stichting Rijnstad) hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

Gegevensverwerking in onze administratieve systemen

Om ons werk goed te kunnen doen, verwerken wij persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, hebben gehad of willen krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Contactpersonen van organisaties (stichtingen/ verenigingen/buurtinitiatieven, bedrijven en andere samenwerkingsrelaties).
  • Personen die vrijwilligerswerk of betaald werk doen voor de Arnhemse Uitdaging of hebben aangegeven hierin interesse te hebben.

In de meeste situaties leggen wij alleen algemene contactgegevens vast zoals geslacht, naam, adresgegevens, telefoongegevens en emailadressen in het administratief systeem van de Arnhemse Uitdaging. Medewerkers en vrijwilligers van de Arnhemse Uitdaging hebben toegang tot dit systeem voor de uitoefening van hun (vrijwilligers)werk.

Bijzondere persoonsgegevens zoals een bankrekeningnummer verzamelen wij alleen als dat noodzakelijk is gezien de aard van de relatie (bijvoorbeeld leveranciers) en zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van de Arnhemse Uitdaging en Rijnstad die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Ook schakelen wij derden in voor de ondersteuning van onze organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Met deze derden sluiten wij verwerkersovereenkomsten.

Wij delen uw gegevens alleen met derden als dat voor de uitoefening van onze werkzaamheden nodig is, bijvoorbeeld in het kader van een te maken match tussen een bedrijf en een stichting, of bij deelname aan een door ons georganiseerd evenement.

Foto’s

Voor de uitoefening van ons werk maken wij geregeld gebruik van fotomateriaal. Deze foto’s worden bijvoorbeeld gemaakt tijdens ontmoetingsevents die wij organiseren of in het kader van ‘geslaagde’ matches. Foto’s worden gepubliceerd via onze social media kanalen of gebruikt voor communicatie-instrumenten zoals digitale nieuwsbrieven of ons jaarboek. Indien van toepassing en noodzakelijk vragen wij vooraf toestemming aan afgebeelde personen voor publicatie.

Website

Cookies en analytics
Arnhemseuitdaging.nl maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken.
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat deze website naar behoren functioneert. Zoals voor bij formulieren en voor het inloggen door beheerders.
Voor webstatistieken maken we gebruik van Piwik / Matomo Analytics en Google Analytics om bezoekersstatistieken te kunnen bijhouden, met als enig doel verbetering van de website.

Social Media
Op onze website zijn knoppen opgenomen van de volgende social media: Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp en Linkedin. Via deze knoppen plaatsen de social media zelf een cookie. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de site van de betreffende social media.

Invulformulieren
De gegevens die je invult bij het contactformulier, aanbodformulier of vraagformulier op onze website worden via een beveiligde verbinding verstuurd (SSL).

Digitale nieuwsbrief
Om al onze relaties actief op de hoogte te houden van onze activiteiten maken we gebruik van een digitale nieuwsbrief (LaPosta). Voor deze nieuwsbrief kan je jezelf aanmelden en ook weer eenvoudig afmelden via een opt-out button. Persoonlijke gegevens die voor het verzenden van de nieuwsbrief worden vastgelegd zijn je naam en emailadres.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien wij gegevens van je verwerken, dan heb je de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien of te wijzigen of ons te verzoeken gegevens te verwijderen. Een verzoek daartoe kun je indienen door een e-mail te sturen of ons te bellen.

Vragen of klachten 

Mocht je een vraag of klacht hebben over de wijze waarop de Arnhemse Uitdaging jouw gegevens verwerkt of over deze Privacyverklaring, stuur dan een email naar info@arnhemseuitdaging.nl.

Arnhemse Uitdaging
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem
026-3517951
info@arnhemseuitdaging.nl
 

NB Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. We raden je daarom aan om de Privacyverklaring regelmatig na te lezen op wijzigingen. 

Arnhem, 17 februari 2021