Een beamer en flyers voor Overwinnende Vrouwen van Power of the Word

Power of the Word (Testimonia de Esperanza) organiseert ontmoetingsactiviteiten voor vrouwen de leven in een situatie waardoor zij aan de rand van de maatschappij verkeren: Overwinnende Vrouwen. Meestal betreft het alleenstaande vrouwen met kinderen. Vaak is er sprake van mishandeling, schuldenproblematiek, scheidingsproblemen en problemen bij de opvoeding. Power of the Word helpt hen op maat. Dat gebeurt met praktische zaken, zo delen zij bijvoorbeeld voedselpakketten uit en voeren klussen uit in de woning van deze vrouwen, maar zij organiseren ook lotgenotencontact en bieden ondersteuning door deskundigen. Wekelijks bezoeken 8 vrouwen de bijeenkomsten. De maandelijkse activiteiten worden bezocht door gemiddeld 20 vrouwen. De meeste vrouwen wonen in Arnhem. Omdat een groot deel van de vrouwen laaggeletterd is, zou men graag een beamer willen gebruiken bij de ontmoetingsactiviteiten. Om meer vrouwen bij te kunnen staan en de drempel om over de problemen te graan praten vaak hoog is, zou men graag over flyers beschikken die uitgedeeld worden door vrouwen die nu al deelnemen aan de activiteiten en door mensen van Power of the Word, dus via warme contacten.

De vraag

Een beamer en zo’n 500 flyers op a4 formaat. De flyers zijn al vormgegeven.

Over Power of the word

Mensen die in een moeilijke situatie verkeren door bijvoorbeeld een achtergrond van mishandeling, drugsgebruik of prostitutie, ondersteuning bieden bij het zelfstandig functioneren in deze maatschappij. Voorkomen dat zij geïsoleerd raken en hulp bieden waar het gevraagd wordt.