Een beamer en projectiescherm voor de Old School Vreedenhoff

Zorgvragers, bezitten vaak onverwachte kennis. Zo heeft een oud-buschauffeur veel kennis van verkeersregels (verwachte kennis) maar weet hij of zij onbewust ook veel van lokale modetrends (onverwachte kennis). Jongeren gaan met hen in gesprek op zoek naar verwachte en onverwachte kennis en presenteren daarna het resultaat van hun onderzoeksvraag. Bij deze eindpresentaties is een vaste beamer en een uittrekbaar projectiescherm eigenlijk heel hard nodig. De enige beamer die op Vreedenhoff aanwezig is, is regelmatig niet beschikbaar en te kwetsbaar voor gebruik door veel verschillende jongeren en ouderen.

De vraag

Een beamer en een beamerscherm.

Over Old School Vreedenhoff

De Old School Arnhem is een programma van Vreedenhoff waarin ouderen in contact komen met jongeren. Er doen scholieren en studenten mee van meer dan 8 verschillende scholen, van praktijkonderwijs tot de Universiteit. Zij oefenen om als ‘kennisdetective’ informatie te verzamelen die niet voor de hand ligt. Zij gaan hiervoor in gesprek met zorgvragers, meestal ouderen, en reconstrueren hun levensverhalen. Hiervoor bekijken zij ook voorwerpen van de zorgvrager, bezoeken plaatsen, schrijven een verslag en maken een eindproduct over het verhaal dat zij presenteren. De kennisdetectives oefenen zo waardevolle innovatievaardigheden die ze in hun eigen leven weer in kunnen zetten en de zorgvragers krijgen door het proces oprechte erkenning. Het Old-School programma won het ‘beste idee voor hulp en zorg’.