PR hulp voor vrijwilligers voor de sportdag van OBS het Mozaiek

De Openbare Basisschool Het Mozaïek organiseert een sportdag op twee locaties voor zo'n 700 kinderen. Dat is steeds een grote organisatie waarbij veel extra handen welkom zijn. Niet alleen voor het opbouwen en afbreken, maar ook voor het begeleiden van kinderen.

De vraag

40 vrijwilligers die op de sportdag de handen uit de mouwen kunnen steken. Deze vindt plaats op 8 mei tussen 7:00 en 15:00 uur

Over Basisschool Mozaiek

OBS Het Mozaïek wil kinderen optimaal voorbereiden op de maatschappij voor morgen en ze goede 'tools' en bouwstenen meegeven voor een kansrijke toekomst, want:
"Goede bouwstenen vormen de basis ..." Ons motto: "Op Het Mozaïek is iedereen uniek !" Het kind: Ieder mens heeft talenten en capaciteiten. Onze school biedt de juiste omstandigheden waarin deze kwaliteiten gekoesterd en gestimuleerd worden. Daarom richten wij ons op een hoge betrokkenheid, groot zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld van de kinderen. We leren ze kritisch en zelf verantwoordelijk te zijn voor eigen gedrag en omgeving. De kinderen worden uitgedaagd zo zelfstandig mogelijk op onderzoek uit te gaan en ontdekkingen te doen. We doen recht aan verschillen tussen leerlingen en hun interesses en zelfstandigheid en helpen een kind te ontwikkelen tot een persoon met een eigen identiteit.