Een printer en een laptop voor het Droombankje

Het droombankje heeft een kantoor ingericht op de bovenverdieping, maar alle gezamenlijke activiteiten vinden plaats op de begane grond. Er is maar 1 printer en 1 laptop aanwezig voor algemene doeleinden. Dat betekent dat er steeds gesjouwd wordt met de apparatuur en dat de kantoorwerkzaamheden nogal eens in de knel komen. Het zou veel beter werken als er twee laptops en twee printers zouden zijn. De printer kan dan op het kantoor blijven staan en er kunnen twee begeleiders tegelijkertijd administratieve werkzaamheden uitvoeren.

De vraag

Een printer en een laptop, tweedehands apparatuur is uiteraard ook een optie.

Over Het Droombankje

Het Droombankje is een maatschappelijk initiatief dat opgezet is vanuit de ambitie om een beschermde (woon)omgeving te creëren voor mensen die het niet alleen redden in de maatschappij, op welke manier dan ook. Het unieke aan Het Droombankje is dat de dromen van de bewoners centraal staan. De bewoners en hun dromen vormen het kloppende hart. Vanuit deze dromen – die vaak een weerspiegeling zijn van de behoeften maar ook van de talenten van de bewoners – wordt begeleid/ondersteund én wordt geleefd. Ze klinken door in het ‘wonen’, het ‘prikkelen en benutten’ en het ‘werken (arbeidsmatige dagbesteding)’.