Besturen is leuk: Maatschappelijke organisaties zoeken hulp bij het verkrijgen van deskundige bestuurders

Vanuit meerdere maatschappelijke organisaties komt de vraag hoe het bestuur te versterken. De eerste stap is een brainstormsessie met enkele ondersteuners vanuit de Arnhemse Uitdaging. Hoe kunnen besturen van maatschappelijke organisaties worden versterkt? Hoe kunnen we mensen vanuit bedrijven aan dit bestuur verbinden? Via deze sessie hopen we op nieuwe ideeën te komen. Ideeën waaruit we nieuwe activiteiten kunnen putten om besturen van maatschappelijke organisaties te versterken.