Bluetooth-geluidsversterkers voor stichting Alzheimer Nederland afd. Arnhem

Afdeling Arnhem van Stichting Alzheimer Nederland geeft voorlichting over de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie en komt op voor betere zorg voor mensen die dit betreft. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten maken zij gebruik van filmpjes die laten zien hoe dementie herkend kan worden en waarin manieren worden getoond om er op een prettige manier mee om te gaan. Bij het tonen van deze filmpjes via een laptop is versterking van het geluid nodig. In grotere zalen is meestal een geluidsinstallatie aanwezig, maar niet in kleinere zalen. Dit zou op te lossen zijn met kleine bluetooth-boxen. De voorlichtingsbijeenkomsten worden zonder geld vanuit de landelijke stichting uitgevoerd. Daardoor hebben de zeven Arnhemse vrijwilligers die de voorlichting verzorgen, geen financiën om de versterkers aan te schaffen.

De vraag

Bluetooth boxen geschikt voor een ruimte voor ongeveer 25 personen.

Over Stichting Alzheimer Nederland Afd. Arnhem

Dementie raakt steeds meer mensen. Momenteel hebben 270.000 mannen en vrouwen in Nederland de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. In 2040 zal dit aantal opgelopen zijn naar een half miljoen. Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als patiënt, als mantelzorger of binnen de familie- of vriendenkring. Alzheimer Nederland wil zich – samen met zo veel mogelijk anderen – voor hen inzetten door de toekomst waarin dementie voorkomen of genezen kan worden, dichterbij brengen, de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving te verbeteren en door zo veel mogelijk mensen inspireren en middelen mobiliseren om dementie te overwinnen.
De stichting werkt nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen en zamelt geld in voor onder andere wetenschappelijk onderzoek naar dementie.